Ποιοι Είμαστε

Το Μεσσηνιακό Σωματείο Επαφής με τη Νόσο Alzheimer και την Άνοια (ΜΕ.Σ.Ε.Ν.Α.) (μη κερδοσκοπικού) εδρεύει στην πόλη της Καλαμάτας του ομώνυμου Δήμου της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας.

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ
Ιδρύεται ΣΩΜΑΤΕΙΟ με την επωνυμία ΜΕσσηνιακό Σωματείο Επαφής με τη Νόσο Alzheimer και την Άνοια (ΜΕ.Σ.Ε.Ν.Α.) (μη κερδοσκοπικό). Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Καλαμάτας του ομώνυμου Δήμου της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Σκοπός του Σωματείου είναι να υποστηρίξει εθελοντικά και αφιλοκερδώς την Έρευνα πάνω στις αιτίες, στην βελτίωση της διαγνώσεως, στη θεραπεία και φροντίδα των ασθενών με την νόσο ALZHEIMER και λοιπών μορφών άνοιας.
Η παροχή αμοιβαίας βοήθειας των μελών των οικογενειών των ασθενών προκειμένου να μειωθεί το κοινωνικό, το οικονομικό και συναισθηματικό κόστος από την μακρόχρονη φροντίδα των ατόμων που πάσχουν από άνοια. Η συμβουλή και επιμόρφωση σχετικά με την φροντίδα των ασθενών, πληροφορήσεως υπηρεσιών για τους προσβληθέντες και τις οικογένειές τους.
Η Δημοσιοποίηση των κοινωνικών αναγκών του προσβληθέντα πληθυσμού και η επιμόρφωση του κοινού ώστε να εξοικειωθεί με το πρόβλημα.

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

α) Η δημιουργία Ομάδων υποστηρίξεως συγγενών που θα ασχολούνται εθελοντικά και αφιλοκερδώς με τα προβλήματα που δημιουργούνται στις οικογένειες των ασθενών που θα αποτελούνται από Ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους λειτουργούς Ψυχικής Υγείας, επαγγελματίες υγείας και ιατρούς.
β) Η συγκρότηση Ομάδων έρευνας, που θα αποτελούνται από επαγγελματίες υγείας και ιατρούς και θα έχουν σκοπό την ζωντανή ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών για τις εξελίξεις στην έρευνα, θεραπεία και την φροντίδα των προσβληθέντων με εθελοντική και αφιλοκερδή συνεισφορά.
γ) Η δημιουργία ομάδων συζητήσεως των διαφόρων μορφών άνοιας που θα αποτελούνται εθελοντικά και αφιλοκερδώς από επιστήμονες (Νευρολόγοι, Ψυχίατροι, Γεροντολόγοι, Φυσιοθεραπευτές, Κοινωνικοί λειτουργοί και λοιποί επαγγελματίες υγείας.
δ) Ομάδες φροντίδας ασθενών και ομάδες εργασίας.
ε) Ομάδες συζητήσεων.
στ) Η διενέργεια εισηγήσεων, ενημερώσεων, διαλέξεων με περιεχόμενο τα προβλήματα των οικογενειών, φαρμακευτική αγωγή, κληρονομικότητα, μαθήματα αυτοεξυπηρετήσεως, η σημασία της αυτοψίας για την επικύρωση της διαγνώσεως και για την συμβολή της στην έρευνα, προβολή βίντεο κ.α.
ζ) Η δημιουργία γραφείου εθελοντικής και αφιλοκερδούς παροχής χρήσιμων πληροφοριών και συμβουλών, όπου σε καθημερινή βάση θα υπάρχει άτομο σύνδεσμος επί 24ώρου για να δέχεται τηλεφωνήματα, τα οποία θα τα διοχετεύει στις κατάλληλες ομάδες.
η) Η συλλογή χρημάτων από συνδρομές, εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές καθώς και από διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου. Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του σωματείου (δεν προβλέπεται επουδενί διανομή κερδών).
θ) Και γενικά με κάθε μέσον πρόσφορο κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για να πραγματοποιούνται οι σκοποί του Σωματείου.
ι) Όλες οι ομάδες θα απαρτίζονται από μέλη του Σωματείου, των οποίων η συμμετοχή θα είναι εθελοντική και αφιλοκερδής.